Thursday, November 18, 2010

Penyerahan Kerja

1. Setelah perakuan siap kerja di keluarkan, kerajaan akan mengambil kerja tersebut dan kontraktor tidak lagi bertanggungjawab sebarang kerugian dan/atau kerosakan yang di sebabkan oleh atau akibat daripada kerja cacat atau kerja yang tidak mematuhi kontrak. Seberapa segera yang mungkin kerja tersebut hendaklah diserahkan kepada jabatan/kementerian pelanggan.

2. Bagi tujuan penyerahan kerja kepada jabatan/kementerian pelanggan, satu pemeriksaan bersama(oleh jabatan, kementerian pelanggan, P.P, kontraktor dan pihak lain yang terlibat hendaklah di atur dan akhir sekali barulah bangunan tersebut di serahkan. Jabatan/kementerian pelanggan akan di nasihatkan mengenai keperluan penyelenggaraan kerja tersebut termasuk penyelenggaraan pemasangan mekanikal dan elektrikal. Semua dokumen berkaitan di perlukan bagi penyelenggaraan kerja oleh jabatan/kementerian pelanggan, “Lukisan seperti dibina”, manual operasi, perjanjian penyelenggaraan, dan sebagainya hendaklah di serahkan.

3. Perakuan serahan kerja seperti di lampiran hendaklah di gunakan bagi menyerahkan kerja kepada jabatan/kementerian pelanggan.

http://jkrmlk.gov.my/Alor_Gajah/ubahan.htm

No comments: