Thursday, November 18, 2010

Bayaran Pendahaluan

Bayaran Pendahaluan (Advance Payment)
Merupakan wang bayaran pendahaluan yang di bayar kepada kontraktor berjumlah 15% daripada nilai kerja pembina (harga kontrak di tolak wang kos prima dan wang peruntukan sementara), tertakluk kepada nilai maksimum sebanyak RM 5 juta.

Subkontraktor dan pembekal tidak layak menerima wang bayaran pendahaluan ini.

Kontraktor berhak di bayar wang pendahaluan apabila permohonan di luluskan dengan syarat dokumen-dokumen berikut telah di kemukakan:-

1. Surat setuju terima tender yang telah di tandatangani
2. Bon pelaksanaan
3. Polisi insuran yang perlu beserta resit-resit premium yang telah di bayar dan
bukti pendaftarannya
dengan PERKESO.
4. Gerenti bank atau insuran untuk pembayaran pendahaluan.

Bayaran pendahaluan di dapatkan balik oleh kerajaan dengan membuat potongan daripada bayaran interim yang dibayar kepada kontraktor berdasarkan perkiraan berikut:-

RM D = 200 RM A x % RM P
RM B
RM D = Jumlah bayaran yang dipotong dari bayaran interim
RM A = Jumlah Advance Payment yang dibayar
RM B = Jumlah nilai kontrak kerja pembina
RM P =Jumlah kasar nilai kerja pembina yang di laksanakan (termasuk pengesahan jumlah bahan di tapak bina) dalam lebihan 25% RM B.

http://jkrmlk.gov.my/Alor_Gajah/ubahan.htm

1 comment:

Anonymous said...

ada kesilapan sikit.... 25% of kerja pembina or 10 juta. Pembekal dan subkontraktor boleh mohon tetapi jumlah berbeza...