Thursday, November 18, 2010

Lukisan seperti di bina (As Built Drawing)

1. “Lukisan seperti dibina” hendaklah di jaga dan di kemaskini di sepanjang masa kerja berjalan. Lukisan seperti di bina adalah lukisan yang di buat apabila bangunan yang di bina telah siap berdasarkan kedudukannya yang sebenar di tapak bina. Lukisan ini di gunakan untuk mengenalpasti masalah atau kerja–kerja tambahan yang di perlukan pada sesuatu bangunan yang telah siap di bina berdasarkan keadaan sebenar bangunan yang telah di bina. Lukisan ini hendaklah di siapkan seberapa segera setelah kerja-kerja di siapkan.

2. “Lukisan seperti di bina” hendaklah menunjukan kerja sebagaimana di bina, terutamanya penempatan dan laluan paip–paip perkhidmatan dan kabel-kabel yang tertanam. Satu set “lukisan seperti di bina” mestilah di serahkan kepada jabatan/ kementerian pelanggan untuk rekod dan penyelenggaraan kerja tersebut dan satu set lukisan itu juga hendaklah di hantar kepada cawangan pelanggan yang berkenaan di ibu pejabat JKR untuk rekod dan di mana perlu bagi mengemaskini lukisan-lukisan standard.

http://jkrmlk.gov.my/Alor_Gajah/ubahan.htm

No comments: