Sunday, May 25, 2008

Mengakibatkan Pengurangan Dalam Pelaburan Domestik dan FDI - Rasuah dari Sudut Ekonomi

Penulis Tamu Oleh Dr. Mohd. Haflah Piei

SALAH satu daripada iltizam Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dari hari pertama beliau mengambil alih tampuk kerajaan negara ialah untuk mencegah dan seterusnya membasmi amalan rasuah di kalangan masyarakat di negara ini. Walaupun penyakit rasuah di Malaysia tidaklah seteruk yang terdapat di kebanyakan negara membangun seperti di Filipina, Bangladesh, Pakistan dan negara-negara dalam peralihan, tetapi ia perlu disekat sebelum merebak. Pada tahun 2003, mengikut Transparency International, Malaysia menduduki tempat ke-37 dari segi tahap amalan rasuah - satu kedudukan kurang selesa sementara negara Finland menduduki tempat pertama dan terbaik.

Namun, tidak banyak yang membincangkan tentang ekonomi atau lebih tepat lagi disekonomi amalan rasuah tersebut. Perbincangan atau kajian tentang ekonomi rasuah ini termasuk isu-isu penting tentang sumber dan punca rasuah dari perspektif ekonomi, kesan atau kos amalan rasuah ini ke atas firma, industri dan ekonomi negara serta kesan ke atas individu dan masyarakat.

Di sebaliknya kebanyakan isu rasuah dibincangkan dari sudut moral dan etika amalan tersebut. Oleh sebab itu, rencana ini akan membincangkan amalan rasuah dari perspektif ekonomi secara ringkas.

Sebenarnya, konsep rasuah ini bersifat multifaceted, melibatkan berbagai-bagai unsur dan bentuk. Secara umum ia dianggap sebagai penyalahgunaan kedudukan, awam dan tidak kurang juga swasta, bagi keuntungan persendirian. Ia lebih cenderung berlaku apabila individu menganggap kedudukan yang diperoleh sebagai satu peluang untuk membuat keuntungan peribadi dan bukan sebagai tanggungjawab dan amanah beberapa pihak yang perlu dipikul dan dipenuhi.

Di antara jenis rasuah, terdapat tiga jenis yang penting serta diberi penekanan. Ini termasuk rasuah pentadbiran (administrative corruption), rasuah dalam urusan perolehan awam (public procurement corruption) dan rasuah dalam bentuk `penawanan' beberapa institusi negara (state capture).

Rasuah pentadbiran merujuk kepada penguatkuasaan dan pelaksanaan secara menyeleweng dan secara sewenang-wenang peraturan, undang-undang dan garis panduan, yang berkuat kuasa oleh kakitangan awam bagi tujuan memperoleh keuntungan peribadi secara haram. Ia diukur dengan berbagai-bagai petunjuk seperti peratusan bayaran rasuah berbanding dengan jualan hasil yang diperoleh. Lagi berat undang-undang dan peraturan yang dilanggar lagi tinggi jumlah rasuah yang perlu dibayar.

Rasuah perolehan awam pula merupakan suatu dimensi penting rasuah yang melibatkan agihan/peruntukan kewangan dan sumber awam ataupun kerajaan. Ia kerap diukur sebagai peratusan bayaran rasuah untuk mendapatkan sesuatu kontrak kerajaan.

Rasuah dalam bentuk penawanan beberapa institusi negara (state capture corruption) merupakan beberapa tindakan ejen-ejen ekonomi atau firma dalam sektor awam atau swasta untuk mempengaruhi penggubalan serta pelaksanaan undang-undang, peraturan, arahan (decrees) dan lain-lain dasar kerajaan supaya memihak serta menguntungkan mereka dengan memberi sogokan kewangan.

Di antara institusi yang kerap menjadi target termasuklah akta-akta parlimen, peraturan bank pusat, perundangan dengan cuba mempengaruhi keputusan-keputusan mahkamah sivil ataupun perdagangan; parti politik selalunya parti yang memerintah dengan memberi sumbangan kewangan untuk membiayai aktiviti parti berkenaan.

Dalam semua keadaan, amalan rasuah melibatkan kos sama ada dalam bentuk peningkatan dalam perbelanjaan awam, pembaziran sumber, peningkatan dalam kos urus niaga, pengurangan dalam keluaran, kemerosotan dalam kualiti infrastruktur dan perkhidmatan dan sebagainya.

Mengikut beberapa kajian, rasuah mengakibatkan salah agihan kemahiran dan bakat (misallocation of talent) termasuk masalah guna tenaga tidak penuh beberapa golongan kemahiran yang penting dalam sesuatu masyarakat. Kita kerap mendengar, melalui rasuah seseorang diberikan jawatan yang kanan ataupun tugasan yang lumayan di samping menyekat peluang yang sama kepada individu lain yang lebih berkebolehan dan berkelayakan. Akibatnya hasil kerja yang diperoleh selalunya lebih inferior dibandingkan jika ia dilakukan oleh individu yang lebih cekap dan berkebolehan.

Rasuah cenderung mengakibatkan pengurangan dalam pelaburan domestik dan pelaburan asing langsung (FDI). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pelaburan terutama pelaburan langsung asing. Selain daripada insentif pelaburan yang ditawarkan, faktor-faktor lain termasuklah kos buruh, sumber asli tempatan, saiz pasaran domestik dan juga kecekapan urus tadbir (governance) ekonomi dan kerajaan yang meliputi juga tahap rasuah, birokrasi dan red tape. Dalam keadaan sesebuah ekonomi yang menghadapi masalah urus tadbir yang teruk, birokrasi dan red tape yang membebankan serta tahap rasuah yang kronik, kos pelaburan selalunya meningkat. Akibatnya pelaburan akan berkurangan kecuali para pelabur diberikan insentif seperti pelepasan cukai yang lumayan.

Dalam keadaan di atas negara menanggung dua jenis kerugian: Pertama, rasuah yang dibayar oleh pelabur dan kedua, jumlah cukai yang dilepaskan oleh kerajaan. Jika urus tadbir diperbaiki serta rasuah dibanteras, kedua-dua kerugian tersebut dapat diatasi.

Mengikut satu kajian, jika Filipina boleh mengurangkan rasuah kepada tahap yang terdapat di Singapura, ia akan dapat meningkatkan nisbah pelaburan kepada KDNKnya sebanyak 6.6 mata peratusan. Dalam kajian yang sama, bagi sebuah negara yang korup, kesan mengurangkan amalan rasuah adalah sama dengan kesan pengurangan cukai korporat melebihi 20 mata peratusan dalam usaha untuk menarik pelaburan. Dalam erti kata lain, dengan mengawal amalan rasuah, sesebuah negara yang korup mampu menarik sejumlah pelaburan asing yang sama tanpa memberikan pelepasan cukai yang lumayan hanya dengan mengawal amalan rasuah.

Rasuah juga kerap mengakibatkan herotan (distortion) dalam perbelanjaan dan pelaburan awam serta kemerosotan kualiti infrastruktur fizikal seperti jalan raya, jambatan, pelaburan dan sebagainya berasaskan kepada beberapa pertimbangan.

Pertama, rasuah lebih cenderung untuk meningkatkan perbelanjaan awam melebihi daripada yang diperlukan. Lagi besar perbelanjaan awam sesebuah projek awam, lagi luas ruang untuk para pegawai tinggi kerajaan yang tidak jujur memanipulasikan keadaan.

Kedua, projek-projek raksasa yang melibatkan pembinaan infrastruktur lebih disukai daripada projek-projek untuk pembangunan luar bandar, sektor pertanian dan pembasmian kemiskinan. Ini disebabkan skop untuk melakukan rasuah adalah lebih luas dan lumayan lagi. Ini sudah tentu mempunyai kesan ke atas pendapatan, kebajikan serta kualiti hidup penduduk luar bandar dan golongan miskin.

Ketiga, perbelanjaan kendalian, operasi serta penyelenggaraan alat-alat jentera dan lain-lain aset kerajaan kurang diminati daripada perbelanjaan pembelian mesin dan peralatan baru.

Keempat, amalan rasuah lebih cenderung untuk mengurangkan hasil kerajaan akibat daripada pelepasan cukai yang diberikan sebagai insentif pelaburan dan pengelakan daripada membayar cukai dengan merasuah pegawai-pegawai berkenaan.

Mengikut satu kajian, peningkatan dalam rasuah dari tahap yang terdapat di Singapura kepada tahap yang terdapat di Pakistan akan menyebabkan peningkatan nisbah perbelanjaan kepada KDNK sebanyak 1.6 mata peratusan di samping mengurangkan nisbah hasil kerajaan kepada KDNK sebanyak 10 mata peratusan.

Akhir sekali, amalan rasuah memperlahankan malah membantutkan pertumbuhan sesebuah ekonomi. Sebagai contoh, jika dalam tempoh 1960-85, Bangladesh dapat mengurangkan rasuah kepada tahap Singapura dalam tempoh tersebut, kadar pertumbuhan per kapita tahunan Bangladesh sebanyak 4 peratus boleh ditingkatkan sebanyak 1.8 mata peratusan iaitu bersamaan peningkatan sebanyak 50 peratus daripada kadar pertumbuhan per kapita yang benar-benar dicapai dalam tempoh tersebut. Satu peluang yang terlepas begitu sahaja kerana ia gagal untuk membanteras rasuah!

Sebenarnya terdapat banyak lagi kesan ekonomi atau kos akibat berlakunya rasuah dalam ekonomi. Memadai dengan perbincangan di atas. Walaupun ia kurang merujuk kepada keadaan rasuah di Malaysia, ia sudah cukup untuk menjadi renungan kita berhubung dengan beberapa jenis rasuah yang sedikit sebanyak terdapat di Malaysia dan betapa buruknya kesan rasuah tersebut kepada ekonomi negara.

Persoalannya sekarang bagaimana hendak mengurangkan dan jika boleh membasmi gejala rasuah ini?

Dalam ruang yang terhad ini, digariskan secara kasar strategi-strategi yang perlu diambil untuk menggarap masalah rasuah ini. Beberapa strategi tersebut telah dan sedang dilaksanakan di Malaysia, seperti pengisytiharan aset oleh pegawai-pegawai kerajaan dari semasa ke semasa; memperbaiki urus tadbir kerajaan supaya lebih telus, sistematik, cekap dan profesional; mewujudkan beberapa sistem check and balance; membina sistem pentadbiran awam yang berorientasikan perkhidmatan dan meritokrasi; kebertanggungjawaban dan ketelusan dalam pengurusan perbelanjaan awam; kebertanggungjawaban pemimpin-pemimpin politik; pegangan teguh kepada rule of law dan sebagainya.

Namun, strategi-strategi tersebut bukan setakat adanya sahaja tetapi lebih penting ia dilaksanakan sepenuhnya serta kelihatan oleh masyarakat dilaksanakan dengan cekap dan adil. Sebagai contoh kita ada peraturan pengisytiharan harta oleh pegawai kerajaan tetapi sejauh mana ia benar-benar berkesan untuk membasmi amalan rasuah? Kita mempunyai Badan Pencegah Rasuah (BPR) tetapi sejauh mana ia benar-benar bebas berfungsi tanpa mengira bulu?

Jika kita renung-renung dengan teliti, kita akan dapat lihat banyak perkara yang berunsurkan rasuah tetapi disebabkan sudah menjadi kebiasaan maka ia tidak lagi dianggap rasuah malah digalakkan. Disebabkan biasa tegal bisa.

Sukar ditentukan di mana urusan rasmi berakhir dan rasuah bermula dan di mana sumbangan dan bantuan ikhlas berakhir dan rasuah bermula. Pendek kata, amalan rasuah dalam berbagai-bagai manifestasi, sebab dan akibat perlu diuraikan (unbundle) ditakrifkan dan difahami dari segi konsep dan empiris dalam usaha untuk memerangi gejala rasuah ini. Dalam konteks ini, penubuhan Akademi Anti Rasuah amat bertepatan pada waktu dan ketikanya, dan ia amat dialu-alukan.

Dr. Mohd. Haflah Piei ialah Timbalan Pengarah Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER). Beliau boleh dihubungi di alamat e-mel haflah@mier.po.my

Punca: http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2003&dt=1221&pub=utusan_malaysia&sec=rencana&pg=re_05.htm&arc=hive

Lagi kes salah urus tadbir, Kerajaan rugi RM 4 billion

Kota Bharu: 23 Feb – Kerajaan Pusat sekali lagi melakukan kesilapan dalam hal urus tadbir dan kewangan negara, apabila penganugerahan semula projek landasan berkembar Ipoh-Padang besar telah menyaksikan peningkatan kos hampir separuh dari harga asal.

Menurut sumber Utusan Malaysia, kos asal RM 8 billion telah meningkat kepada RM 12.5 billion sekali gus menyaksikan peningkatan kos hampir RM 5 billion. Jika projek ini diteruskan semasa mula-mula ia dicadangkan sudah pasti peningkatan kos yang ketara ini dapat dibendung.

Tengah hari tadi, Naib Presiden PAS, Dato’ Hj Husam Musa yang juga merupakan calon PAS bagi DUN Salor telah mengadakan sidang media khas berkenaan dengan projek landasan keretapi berkembar yang dilihat beliau sebagai satu lagi kes kelemahan Pak Lah dalam mentadbir negara.

Menurut Husam, pada tahun 2004 Perdana Menteri, Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi telah membatalkan projek ini dan pada waktu itu kos 4 bilion lebih rendah dari kos sekarang yang diperbaharaui.

"Kononnya pembatalan itu boleh menjimatkan wang negara dan juga mengelak projek mega yang jadi ikon bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad. Sebelum ini saya telah keluarkan kenyataan ketika itu bahawa projek ini adalah bagus untuk masa depan negara kita sebaba akhirnyab ia akan menghubungkan negara kita, Thailand dan juga China," katanya.

Menurut Husam lagi, projek ini boleh memberikan kemasukan besar pelancong dari China namun apa yang dipersoalkan cuma mengenai kos yang begitu besar yang sepatutnya boleh dijimatkan jika satu tender terbuka dipanggil.

Selain itu PAS tidak bersetuju dengan cara penganugerahan kontrak tanpa tender terbuka sebaliknya runding terus ketika itu, katanya.

"Tetapi PM ambil tindakan drastik yang tak bermanfaat dengan membatalkan terus projek itu. Empat tahun kemudian projek ini diteruskan semula tetapi kali ini kos meningkat dan peningkatan hampir RM5 billion, saya ada dokumen," katanya.

"Harga telah dinaikkan dengan pembayaran pendahuluan yang sangat besar, setahu saya ikut pekeliling kewangan bagi kontrak-kontrak seperti ini pembayaran pendahuluan ialah mesti pada kadar 10 peratus dari kos projek atau RM 10 juta atau mana lebih rendah," dakwanya.

Tetapi pembayaran pendahuluan bagi projek ini RM 1.4 billion telah dibelanjakan, katanya.

"Kerajaan yang buat tindakan sebegini sebenarnya satu kerajaan yang tidak bertangungjawab dan guna khazanah negara ini menyebabkan kebocoran ekonomi dan kewangan, " katanya.

Beliau mendakwa bahawa tindakan pemberian pendahuluan wang projek bukan pada kadar sebenar kepada kontrator oleh kerajaan pimpinan Abdullah Badawi ini hanyalah satu lagi rasuah yang akhirnya akan digunakan sebagai dana pilihan raya umum.

Beliau sendiri mempunyai bukti berupa dokumen yang boleh diketengahkan untuk tatapan Perdana Menteri jika Pengerusi BN itu menafikan tuduhan itu.

Punca: http://www.husammusa.com/modules/news/article.php?storyid=412

Mohon Penjelasan Segera Isu Penyelewengan Dalam Projek Pembinaan Istana Negara

Oleh HAJI MAHFUZ HAJI OMAR (21 November, 2007)

Merujuk surat saya mengenai mohon penjelasan isu penyelewengan dalam projek pembinaan Istana Negara yang bertarikh 21 Ogos 2007 bersamaan 8 Syaaban 1428 yang telah dihantar melalui serahan tangan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya sebagai wakil kepada Dato’ Seri. Sehingga kini sudah hampir 3 bulan masih belum ada jawapan secara bertulis daripada pihak Dato’ Seri ataupun pihak kementerian.

Saya amat berdukacita kerana Dato’ Seri dan Kementerian Kerja Raya tidak prihatin terhadap surat yang saya kemukakan bagi menjelaskan isu projek pembinaan Istana Negara. Ini menggambarkan sikap tidak profesional Dato’ Seri dan kementerian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat dan negara.

Oleh sebab itu, sekali lagi saya memohon penjelasan bertulis mengenai isu ini seperti surat yang dikemukakan sebelum ini. Di bawah ini, saya mengulangi 5 perkara penyelewengan yang perlu diperjelaskan ;
Mengapa projek ini dibuat secara runding terus?
Mengapa runding terus ini berlaku secara luar biasa?
Mengapa runding terus dengan harga tawaran kontraktor yang terlalu tinggi?
Kenapa rundingan harga dipercepatkan?
Kenapa runding terus ini diberi kepada kontraktor tidak berdaftar dan bukan kelas A?


Saya mengingatkan kepada Dato’ Seri dan kementerian, sekiranya sekali lagi pihak Dato’ Seri gagal memberi penjelasan bertulis mengenai isu ini, maka saya beranggapan Dato’ Seri cuba menyembunyikan sesuatu daripada saya dan rakyat serta ini membuktikan bahawa Dato Seri mempunyai kepentingan peribadi dan agenda tersendiri dalam projek ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

HAJI MAHFUZ HAJI OMAR
Ketua Penerangan PAS Pusat
Bekas Ahli Parlimen Malaysia


YB Dato’ Seri S Samy Vellu,
Menteri Kerjaraya,
Jalan Sultan Salahuddin,
KUALA LUMPUR.

YB Dato’ Seri,

Surat Mohon Penjelasan Isu Penyelewengan Dalam Projek Pembinaan Istana Negara

Merujuk kepada perkara di atas, bukanlah saya bermaksud untuk menderhaka kepada Tuanku SPB Yang di-Pertuan Agong, bahkan jauh sekali daripada mencemarkan maruah dan daulat Raja Berperlembagaan dalam isu ini.

Tetapi surat mohon penjelasan ini saya kemukakan kerana ia telah menjadi buah mulut rakyat, bukan membantah pembinaan Istana Negara yang baru, sebaliknya masalah ketelusan dan integriti dalam proses pembinaannya.

Sebagai rakyat yang setia kepada Raja, saya berasa bertanggungjawab untuk menegur kerajaan dalam soal ini demi memelihara institusi Raja Berperlembagaan, melindungi kepentingan rakyat jelata dan memastikan khazanah negara tidak dibazirkan oleh urus tadbir kerajaan yang lemah lagi menyeleweng.

Kerana itu, surat terbuka ini sama sekali tidak bermaksud menyentuh peribadi Tuanku SPB Yang di-Pertuan Agong, sebaliknya berkaitan masalah kelemahan pentadbiran kerajaan. Saya mempunyai pandangan bahawa projek Istana Negara ini wajar dilaksanakan kerana istana sedia ada telah lama digunakan iaitu semenjak 50 tahun dahulu, bahkan sebelum itu ia menjadi kediaman seorang saudagar Cina, walaupun ada pihak yang mempersoalkan kewajaran istana baru ini. Bagi saya dengan kedudukan Tuanku SPB Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, Baginda patut mempunyai kediaman rasmi yang lebih baik. Lebih-lebih lagi untuk Perdana Menteri sendiri dibinakan sebuah ‘istana’ berharga mencecah RM1 billion di Putrajaya.

Pembinaan istana baru ini wajar sebagai simbol kedaulatan Raja Berperlembagaan. Pun begitu, saya mengemukakan surat mohon penjelasan kepada YB Dato’ Seri selaku Menteri Kerjaraya ini kerana saya dapati terdapat beberapa penyelewengan dalam perlaksanaan projek ini. Sama ada ia adalah salah laku YB Dato’ Seri sendiri atau persekongkolan antara Menteri Kerjaraya, Menteri Kewangan dan Perdana Menteri itu belum saya pasti lagi. Yang jelas unsur penyelewengan, salah guna kuasa, kronisme dan salah laku telah berlaku dalam projek kendalian Kementerian Kerjaraya ini.

Atas asas ini saya merasakan bahawa YB Dato’ Seri patut dipertanggungjawabkan di atas semua penyelewengan ini sehingga seolah-olah YB Dato’ Seri telah melakukan sabotaj untuk mencemarkan nama baik Tuanku SPB Yang di-Pertuan Agong serta institusi Raja Berperlembagaan di negara ini. Atas kecuaian dan salah laku YB Dato’ Seri, projek yang sepatutnya menjadi simbol kedaulatan Raja Berperlembagaan bertukar menjadi simbol penindasan ke atas rakyat. YB Dato’ Seri mesti bertanggungjawab! Saya menimbulkan perkara penyelewengan dalam projek Istana Negara ini atas beberapa premis, antaranya:
Mengapa projek ini dibuat secara runding terus?
Mengapa runding terus ini berlaku secara luar biasa?
Mengapa runding terus dengan harga tawaran kontraktor yang terlalu tinggi?
Kenapa rundingan harga dipercepatkan?
Kenapa runding terus ini diberi kepada kontraktor tidak berdaftar dan bukan kelas A?

i) Mengapa projek ini dibuat secara runding terus?

Isu pertama yang saya ingin timbulkan ialah mengapa YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan melaksanakan projek ini secara runding terus serta reka dan bina? Apakah sebenarnya rasional terhadap runding terus dalam projek ini bagi Kementerian Kerjaraya? Adakah ia satu projek yang berprofil tinggi, menjadi rahsia atau melibatkan keselamatan negara yang yang disebut oleh Setiausaha Parlimen Kementerian Kewangan di Dewan Negara baru-baru ini.

Benarkah begitu dan apakah wajar projek ini dibuat secara runding terus, sedangkan banyak lagi cara yang lebih baik dan sesuai boleh digunakan seperti rundingan terus secara konvensional. Bukankah biasanya Jabatan Kerja Raya (JKR) akan menyediakan segala komponen dan skop kerja yang diperlukan, kemudian kontraktor menawarkan harga yang sepatutnya atau kaedah selektif tender di mana kontraktor yang layak akan dikenal pasti sebelum dipanggil untuk menyertai tawaran harga tersebut. Mengapa kaedah ini tidak dipilih oleh YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan?

Mengapakah YB Dato’ Seri tidak mempertahankan keperluan tugasan rutin JKR terhadap perlaksanaan projek dan membiarkan YAB Menteri Kewangan menawarkan projek ini secara runding terus? Adakah kaedah yang dibuat oleh YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan boleh mendatangkan keuntungan yang lebih baik? Saya tidak menolak cara runding terus, tetapi ia mesti dilaksanakan secara yang telus, terbuka dan berintegriti demi kepentingan negara.

ii) Mengapa runding terus ini berlaku secara luar biasa?

Saya menolak dan tidak dapat menerima cara YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan memberikan projek tersebut secara runding terus yang amat luar biasa kepada syarikat Maya Maju Sdn. Bhd. Walaupun YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan mempunyai kuasa untuk berbuat demikian, tetapi biarlah ada pertimbangan yang sebaik mungkin demi memastikan dana rakyat tidak disalahgunakan.

YAB Menteri Kewangan menjaga wang rakyat, dan YB Dato’ Seri bertanggungjawab menggunakan wang rakyat untuk pembangunan negara secara berhemah dan telus. Tidakkah satu masa dahulu YAB Perdana Menteri ada menegaskan bahawa tidak akan ada lagi projek-projek besar yang dilaksanakan secara runding terus.

Mengapa YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan tidak menghormati pendirian YAB Perdana Menteri ini. Adakah YB Dato’ Seri telah lupa kepada arahan YAB Perdana Menteri atau ada sesuatu ‘keperluan mendesak’ di sebalik projek ini?

iii) Mengapa runding terus dengan harga tawaran kontraktor yang terlalu tinggi?

Saya ingin melahirkan rasa hairan mengapakah YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan menerima harga tawaran daripada Maya Maju Sdn. Bhd. Dengan harga yang begitu tinggi sehingga mencecah RM1.1 billion. Saya membantah keras kedangkalan YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan dalam pembuatan keputusan ini.

Bukankah anggaran awal projek ini hanya sekitar RM400 juta sahaja, dan jika berlaku kenaikan kos tidaklah melebihi 100 peratus. Memang anggaran awal ini tidak menggambarkan ketepatan harga yang sebenar kerana pasti akan berlaku pengubahsuaian dan kenaikan kos kepada projek tersebut, tetapi apa yang ditawarkan oleh Maya Maju Sdn. Bhd. adalah amat luar biasa.

Yang lebih menghairan bagaimana YB Dato’ Seri boleh ‘diperbodohkan’ oleh Maya Maju Sdn. Bhd. seolah-olah YB Dato’ Seri tidak ada pengalaman dalam menilai projek-projek kerajaan. Bukankah YB Dato’ Seri telah menjadi Menteri Kerjaraya sudah lebih 20 tahun atau ini memang amalan YB Dato’ Seri dalam setiap projek kerajaan?

Apakah sebenarnya kaedah atau perubahan yang besar terhadap cadangan asal projek tersebut sehingga berlaku kenaikan yang melebihi 100 peratus ini. Saya boleh menerima jika kenaikan yang berlaku itu sekitar RM200 juta melebihi anggaran awal menjadikan kosnya sekitar RM600 juta. Tetapi kenaikan harga yang ditawarakan oleh kontraktor runding terus ini ialah RM700 juta mencecah RM1.1 billion seperti telah dimaklumkan kepada oleh sumber yang dipercayai. Harga ini telah melebihi pembinaan Universiti Pendidikan Sultan Idris yang hanya bernilai RM200 juta, pembangunan Fakulti Perubatan UiTM hanya RM150 juta, Institut Kemahiran Belia Negara hanya RM40 juta sebuah serta hospital Alor Setar, Pekan, Sungai Petani yang tidak mencecah setengah billion sebuah walaupun semua institusi ini untuk kepentingan seluruh rakyat. Saya bimbang jika kemungkinan ada kos-kos lebihan yang ditambahkan kepada harga sebenar projek tersebut atau dalam kata lain berlaku salah guna dan penyelewengan dana rakyat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu melalui persengkokolan dengan YB Dato’ Seri dan YAB Menteri Kewangan.

Janganlah dana rakyat yang begitu besar ini disalahgunakan untuk dijadikan dana politik mana-mana pihak, khususnya menjelang pilihan raya umum ini. Atau ia bertujuan untuk mengkayakan kroni atau kawan lama YAB Menteri Kewangan. Jika hal ini berlaku, amat malang bagi rakyat dan juga institusi Raja Berperlembagaan. YB Dato’ Seri mesti bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan jika benar dakwaan YAB Menteri Kewangan meluluskan projek ini untuk membesarkan tembolok kawan lamanya kerana YB Dato’ Seri selaku menteri pelaksana patut memastikan ketelusan projek ini. Jika berlaku penyelewengan, bermakna YB Dato’ Seri secara sedar dan sengaja membiar YAB Menteri Kewangan melakukan penyelewengan.

iv) Kenapa rundingan harga dipercepatkan?

Saya juga tertanya-tanya kepada rundingan harga projek istana ini tiba-tiba dipercepatkan kepada 6 Julai 2007 yang lalu, sedangkan pihak JKR belum selesai membuat semakan dan penelitian terhadap cadangan tersebut. Bukankah JKR perlu membuat semakan dan penelitian dahulu terhadap cadangan dan tawaran itu sebelum runding harga dibuat. Amat aneh sekali apabila satu projek kerajaan yang berharga lebih RM1 billion dibuat secara tergesa-gesa dan JKR tidak diberikan masa yang cukup untuk membuat penelitian.

Adakah YB Dato’ Seri tidak bersuara dalam perkara ini atau turut bersekongkol mengenepikan peranan JKR untuk membuat kajian. Atau YB Dato’ Seri telah mengarahkan supaya JKR tidak perlu membuat penelitian yang teliti, sekadar sepintas lalu sahaja untuk membolehkan runding harga ini dipercepatkan.

Saya bimbang jika ada menteri lain atau YB Dato’ Seri sendiri yang mendesak supaya projek ini dipercepatkan dan dilaksanakan dengan harga yang begitu luar biasa, lebih-lebih lagi menjelang pilihan raya umum ini di mana dana politik mesti dipenuhkan. Saya tidak pasti mengapa ia amat-amat perlu disegerakan sehingga penyemakan dan penelitian yang serius tidak sempat dibuat oleh JKR. Adakah projek istana ini sangat perlu disegerakan sehingga ia tergesa-gesa dipercepatkan tidak seperti lazimnya.

v) Kenapa runding terus diberi kepada kontraktor tidak berdaftar dan bukan kelas A?

Satu penyelewengan yang paling nyata dalam projek ini ialah pemberian projek Istana Negara kepada sebuah syarikat yang tidak berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor.

Maya Maju Sdn. Bhd. adalah syarikat yang tidak didaftarkan dengan Pusat Khidmat Kontraktor, sekali gus bermakna syarikat tersebut bukan syarikat bertaraf kelas A dan bukan bumiputera. Setahu saya semua syarikat yang dibenarkan menjalankan projek kerajaan dalam bidak kontraktor binaan mestilah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan bertaraf bumiputera. Saya mempersoalkan mengapa syarat ini tidak terpakai dalam projek ini, khususnya ke atas Maya Maju Sdn. Bhd. Jika Maya Maju Sdn. Bhd. boleh melanggar syarat ini secara wewenang seperti ini semata-mata kerana ia adalah kroni YB Dato’ Seri atau YAB Menteri Kewangan atau kedua-duanya, maka ini bermakna Maya Maju Sdn. Bhd. lebih berkuasa berbanding institusi kerajaan termasuk Perbendaharaan dan juga JKR yang terletak dalam bidang kuasa YB Dato’ Seri. Maya Maju Sdn. Bhd. juga lebih berkuasa daripada institusi yang ditugaskan untuk mengawal selia syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan tersebut. Atau mungkin syarikat ini telah diberikan taraf bumiputera dan kelas A oleh Pusat Khidmat Kontraktor secara segera dan luar biasa, mungkin menggunakan pengaruh YB Dato’ Seri atau YAB Menteri Kewangan atau kedua-duanya. Setahu saya, untuk mendapatkan taraf kelas A dan bumiputera, kontraktor memerlukan masa yang lama bahkan berbulan-bulan untuk diproses dan diluluskan selepas pelbagai faktor diambil kira seperti kelayakan dan keupayaan syarikat.

Jika tiba-tiba sebuah syarikat kroni diberikan kelulusan segera, bermakna kerajaan telah menindas syarikat lain yang telah lama memohon tetapi tidak diluluskan. Sebelum ini, GPMS yang dipimpin oleh Setiausaha Politik YAB Menteri Kewangan, Datuk Rezal Merican diberikan projek Politeknik Banting, sedangkan GPMS tidak berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor. Adakah syarat untuk memohon projek kerajaan sudah diubah, atau YB Dato’ Seri dan menteri-menteri lain sengaja melakukan penyelewengan untuk kepentingan peribadi dan kroni.

Aneh sekali apabila kontraktor bukan kroni yang lain terpaksa menghabiskan wang membeli dokumen tender, tetapi tidak mendapat projek sehingga menyebabkan syarikat mereka mati, sedangkan kontraktor yang tidak layak diberikan projek semata-mata kerana mereka ada kawan lama atau kroni YB Dato’ Seri atau YAB Menteri Kewangan atau menteri yang lain.

Daripada beberapa perkara di atas, amat jelas sekali bahawa unsur-unsur penyelewengan, salah guna kuasa, salah laku dan kronisme telah wujud dalam perlaksanaan projek Istana Negara. Perkara ini amat memalukan bukan ia bukan sahaja menipu rakyat, tetapi juga Tuanku SPB Yang di-Pertuan Agong.

Saya mendesak supaya YB Dato’ Seri membuat penjelasan tentang perkara yang saya timbulkan ini.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,

HAJI MAHFUZ HAJI OMAR
Ketua Penerangan PAS Pusat
Bekas Ahli Parlimen Malaysia

Punca : http://tranungkite.wordpress.com/2007/11/21/mohon-penjelasan-segera-isu-penyelewengan-dalam-projek-pembinaan-istana-negara/

Kes Bangunan Matrade : Ruginya Rakyat Bila Berlaku Salah Urus

KUALA LUMPUR: Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) mendedahkan pemeriksaan Ketua Audit Negara menemui banyak kelemahan pada agensi kerajaan yang terbabit dalam pembinaan bangunan Matrade sehingga menyebabkannya lewat siap dan kerajaan kerugian RM159 juta.

Pengerusi PAC, Datuk Shahrir Abdul Samad, berkata walaupun projek terbabit dilaksanakan secara rundingan terus oleh Kementerian Kewangan, ada bukti menunjukkan kementerian terbabit hilang kawalan terhadap projek itu pada masa tertentu.

“PAC kini meneliti Laporan Jabatan Audit bagi mengenal pasti berapa banyak bayaran sebenarnya dibuat dan kerugian yang dialami kerajaan, selain mengenal pasti tindakan agensi kerajaan berkenaan bagi menangani masalah itu.

“Laporan ini akan dibentangkan di Parlimen dan dijadikan dokumen umum bersama hasil siasatan PAC bagi membolehkan rakyat mengetahui butiran kerugian projek Matrade, peningkatan kos dan kelewatan menyiapkannya.

“Rakyat berhak tahu kenapa projek ini dijalankan secara rundingan terus, bukannya menerusi terbuka dan kenapa Kementerian Kerja Raya tidak mengambil tindakan terhadap kontraktor yang melengahkan projek,” katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat PAC, di sini semalam.

Projek pembinaan Menara Matrade itu dimulakan pada 21 Februari 1994 di tapak asal di Changkat Pavillion di ibu negara tetapi kemudian ditukar lokasinya di Jalan Duta.

Kontrak bangunan Matrade itu pada asalnya diserahkan kepada Perangsang International Sdn Bhd (PISB) iaitu syarikat pemaju hartanah milik Kumpulan Hartanah Selangor Berhad (KHSB) dan dijadualkan siap pada 1997.

Bagaimanapun, pembinaannya lewat sembilan tahun sehingga April tahun ini akibat kerja pembinaan kurang bermutu oleh PISB, sehingga mengakibatkan bangunan terbabit tidak selamat digunakan.


Kontrak PISB akhirnya ditamatkan Mac lalu dan kontraktor baru dilantik menjalankan kerja pembaikan membabitkan kos lebih tinggi. Harga asal projek sebanyak RM167 juta kini meningkatkan kepada RM287.5 juta.

PISB kemudiannya diarahkan kerajaan Pusat membayar ganti rugi RM159.8 juta. Bagaimanapun, KHSB menjual PISB kepada syarikat Tajuk Modal Sdn Bhd dan pemilik barunya menukar nama PISB kepada Tajuk Construction Sdn Bhd.

Tajuk Construction dibubarkan Januari tahun ini, sebulan sebelum Menteri Kerjaraya, Datuk Seri S Samy Vellu mendedahkan kos yang terpaksa ditanggung kerajaan pusat akibat kelewatan siapnya pembinaan bangunan Matrade.

Matrade diserahkan secara rasmi kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada 23 Mei lalu.

Antara lain, kata Shahrir, PAC mempersoalkan penukaran lokasi bangunan terbabit dan mempertikai alasan memberi projek secara rundingan terus bagi menjimatkan masa, sedangkan proses tender terbuka hanya mengambil masa tiga bulan.

Beliau juga mendakwa Kementerian Kewangan tidak mematuhi garis panduan dan peraturan ketika melakukan rundingan terus walaupun ada prosedur ditetapkan.

Tambahan pula, katanya, rundingan terus hanya dilakukan jika memerlukan kemahiran teknikal yang khusus, kemahiran hanya dimiliki pembekal tertentu, membabitkan spesifikasi bangunan yang seragam atau pembekalnya adalah syarikat milik Bumiputera.

Bagaimanapun, kata Shahrir, pembinaan bangunan Matrade tidak memenuhi kriteria itu dan kewajaran menganugerahkan projek itu menerusi rundingan terus menjadi tanda tanya pelbagai pihak.

“Kita rasa prosedur sedia ada perlu diperketat dan diperkemaskan. Sungguhpun kerajaan sudah ada peraturan, ada arahan tetapi nampaknya macam kerajaan tak dipakai arahan kerajaan itu sendiri.

“Jabatan Kerja Raya (JKR) juga gagal walaupun dia ada pegawai penguasa iaitu ketua pengarah JKR, pengarah projek dan timbalan pengarah projek selain penyelia tapak, jurutera serta tiga pembantu teknik.

“Sebenarnya JKR ada kawalan terhadap projek ini dan jika tindakan diambil sejak awal lagi, mungkin masalah ini tidak wujud,” katanya.

Shahrir juga berharap kemelut projek Matrade menjadi pengajaran dan diambil iktibar oleh kerajaan apabila melaksanakan projek lain pada masa depan.

Dari: Berita Harian, Rakyat berhak tahu kes Matrade,11 Ogos 2006 (Jumaat).