Monday, December 27, 2010

Seminar Series by SUAZ Consultancy & Solutions

Seminar Series by SUAZ Consultancy & Solutions

SUAZ Consultancy & Solutions is offerng series of Public Seminar and In-House Training Programmes as well. The details of these seminars will be updated soon.

Their In-House Training Programmes are available now as follows;

Getting Your Contracts Right..!-This training programme is aimed to increased competency in the skill of contract document preparation.

Delay Analysis Techniques-Demonstrate Your Entitlement Systematically..-This training is specifically developed to educate Contractors on how to prove their entitlement to extension of time and also provide knowledge for Contract Administrators on how best to evaluate extension of time entitlement.

Claims for Additional Money-The Review, Preparation and Evaluation- This training is aimed to supplement knowledge on contractual claims such as loss and expense and how best to demonstrate and evaluate entitlement.

What Contract Administrator Need To Know About Project Programme and Critical Path Network Programme - This training programme is developed specifically for Contract Administrators, S.O's, E.R's, Architects and whoever holds the position of administering the contracts. It provides insights of what project programme should be and how it can be effective used to administer contractual claims for additional time and money.

Contract Administration Audit- Attempt to identify issues and where things go wrong and how to rectify it.

Tailor Made Your Training Contents
- This is a training programme where you take the lead in deciding the content.

Call SUAZ Consultancy & Solutions Now to know more about the Training Programmes that it is offering.

http://www.suazconsulting.com/p/our-seminar-series.html

Sektor pembinaan dijangka rancak 2011

Pelbagai projek dilaksana dalam RMKe-10, ETP

2010/12/28 SEKTOR pembinaan dijangka menarik tahun depan dengan projek mega kembali dalam senario dipacu pelaksanaan pelbagai projek dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMKe-10) serta menerusi Program Transformasi Kerajaan (ETP).

MIDF Investment Research berkata, belum pernah berlaku sebelum ini pelbagai projek berskala besar diumumkan bertumpu dalam satu jangka waktu tertentu.
Katanya, sebanyak 53 projek kerjasama awam-swasta (PPP) bernilai RM63 bilion diumumkan dalam RMKe-10, yang mana pelaksanaannya dijangkakan meraih momentum tahun depan.

Menerusi ETP pula, firma penyelidikan itu berkata, inisiatif Greater KL saja boleh menampung kontraktor tempatan untuk tempoh lima hingga 10 tahun akan datang, merangkumi projek sistem transit rapid (MRT) yang bernilai RM36 bilion, pembinaan tujuh lebuh raya bertol bernilai RM19 bilion, pembangunan tanah seluas 1,320 hektar milik Lembaga Getah Malaysia di Sungai Buloh bernilai RM10 bilion dan dua loji penjanaan kuasa arang batu bernilai RM7 bilion.

“Sektor pembinaan juga meraih manfaat terbesar dalam Bajet 2011, dengan kejutan terbesar daripada projek Warisan Merdeka bernilai RM5 bilion, manakala pembangunan empat koridor, termasuk Greater KL juga mendapat peruntukan sebanyak RM853 juta.

“Pastinya, kontraktor tempatan bakal meraih manfaat besar daripada perbelanjaan ini,” kata firma penyelidikan itu.

Setakat ini, katanya, projek bernilai lebih RM4 bilion sudah diberikan kepada kontraktor tempatan, antaranya pakej II pembinaan lapangan terbang tambang murah (LCCT) yang dianugerahkan kepada Gadang bernilai RM291 juta; Kompleks Bersepadu LCCT kepada WCT (RM486 juta); Empangan Hulu Terengganu kepada Loh & Loh-Sinohydro (RM828 juta); dan Empangan Paya Beda kepada JAKS (RM333 juta).

IJM pula dianugerah tiga kontrak iaitu projek penambahan lebuh raya Besraya (RM600 juta); jalan akses Empangan Murum (RM247 juta); dan Lebuh Raya Batu Kawan untuk Jambatan Pulau Pinang Kedua (RM350 juta).

MIDF Investment Research menjangkakan lebih banyak projek akan dianugerahkan pada 2011, termasuk baki pakej pembinaan LCCT baru, laluan tambahan LRT (Kelana Jaya) dan kerja huluan projek air mentah Pahang-Selangor, selain beberapa kerja infrastruktur di Sarawak.

Selain itu, katanya, ia adalah tahun pilihan raya di Sarawak dan kebiasaannya saham syarikat berkaitan pembinaan akan mencatat prestasi memberangsangkan, sementara Kerajaan Pusat memberikan tumpuan di negeri itu dengan memberi habuan kerana sokongan padu rakyat negeri itu pada pilihan raya umum sebelum ini.

Antara projek infrastruktur di Sarawak ialah pembinaan jalan raya, pelabuhan, serta koridor ekonomi Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Sektorpembinaandijangkarancak2011/Article

Sunday, December 5, 2010

Cost Control Of A Project

Cost control is an important issue in construction project management. It is widely practiced by contractors in Malaysia and needs to carry out through out the life of a project.

The main problem faced by the class F contractor are shortages of material,labor or mechanical plant, difficulty in collection of cost data, ever-changing environment of construction work, qualified expertise, duration of the project and additional costs to carry out the cost control system.

The cost control is a process that should be continued through the construction period to ensure that the cost of the building is kept within the agreed cost limits.

The cost control can be divided into two major areas; the control of cost during design stages and the control of cost by the contractors once the construction of project has started. According to Nunnally (1998), cost control of a project involves the measuring and collecting the cost record of a project and the work progress. It also involves the comparison of actual progress with the planning. The main objective of cost control of a project is to gain the maximum profit within the designated period and satisfactory quality of work.

p/s cost control it is very important, how to manage your project? just do it......

http://birdry-qsutmclub.blogspot.com/

Tugas Dan Peranan Juruukur Bahan

Juruukur bahan merupakan profesional terlatih, berkualiti dan mempunyai pengalaman dalam bermain dengan masalah bagi pihak klien. Pada dasarnya, juruukur bahan merupakan pakar kos yang bertanggungjawab menyediakan maklumat bagi memastikan projek tersebut adalah ditanggung bersama belanjawan yang munasabah dan pihak klien dapat memperoleh nilai kepada wangnya (Seeley, 1997). Manakala menurut Turner (1994), juruukur bahan akan bertindak sebagai penasihat kepada arkitek tentang kewangan projek apabila diperlukan. Dia bertanggungjawab ke atas semua nasihat kewangan yang diberi ke atasnya.

Peranan juruukur bahan dalam sesuatu projek pembangunan amat diperlukan. Peranan dan tanggungjawab mereka dalam industri pembinaan adalah amat luas sama ada dalam peringkat pra kontrak atau pun pasca kontrak. Hal ini kerana juruukur bahan berperanan bermula dari projek dicadangkan sehinggalah projek tersebut berakhir.

Dent (1974) dan Tuner (1994) mengelaskan peranan juruukur bahan kepada dua peringkat iaitu peringkat pra-kontrak dan pasca kontrak. Pada kebiasaannya, kerja pra-kontrak disediakan oleh juruukur bahan sebelum kontrak ditandatangani dan termasuk penyediaan senarai kuantiti bersama dengan perkhidmatan lain. Kerja pos kontrak pula merangkumi pengurusan kewangan kontrak seperti penyediaan bayaran kemajuan, bermula apabila kontrak telah ditandatangani dan penender berjaya memulakan operasi bangunan (Dent, 1974).

Selain itu, peranan juruukur bahan dilakukan mengikut peringkat (stage) berturutan. Perkhidmatan juruukur bahan ini dipecahkan mengikut peringkat-peringkat pembinaan atau proses reka bentuk. Royal Institute of British Architects (RIBA), telah menyediakan cadangan bentuk prosedur untuk arkitek dalam membuat penyediaan dan perlaksanaan projek bangunan. Pelan kerja ini mewakili analisis praktikal bagi operasi reka bentuk dan telah berjaya digunakan ke atas kebanyakan kontrak. Pelan tersebut telah dirumuskan di dalam jadual 2.2 dan menunjukkan peranan-peranan yang akan dimainkan oleh pelbagai ahli kumpulan reka bentuk melalui reka bentuk dan masa pembinaan (Seeley, 1997).

Menurut Nor Ainah Abdullah (2001) pula, secara amnya, khidmat asas juruukur bahan termasuklah menyediakan kajian kemungkinan bagi menentukan sama ada sesuatu projek itu boleh dilaksanakan dari segi perbelanjaan dan keuntungan kewangan, menyediakan anggaran kos awalan dan perancangan kewangan, menyediakan dokumen-dokumen tawaran dan kontrak, laporan tender, memberi nasihat mengenai prosedur tender dan atur cara kontrak, mengukur dan menilai kemajuan kerja untuk bayaran, perubahan kerja, tuntutan-tuntutan dan juga menyediakan keperluan-keperluan bagi penyelesaian pertikaian secara timbang tara atau secara alternatif.

Daripada penerangan tugas dan peranan juruukur bahan di atas, saya telah membuat kesimpulan tugas-tugas juruukur bahan adalah seperti berikut :

Penyediaan Kajian Kemungkinan
Penyediaan Anggaran Projek
Penyediaan Dokumen Tender
Proses Menender
Laporan Tender
Menyediakan Dokumen Kontrak
Membuat Pembayaran Semasa
Membuat Akaun Akhir

http://birdry-qsutmclub.blogspot.com/2007/09/tugas-dan-peranan-juruukur-bahan_25.html