Thursday, November 18, 2010

Cara Bayaran Terhadap Tender, Sebut Harga, Dan Lantikan Terus

Cara Bayaran Terhadap Tender, Sebut Harga, Dan Lantikan Terus

1. Tender
Tender merupakan kontrak yang bernilai RM 200,000.00 ke atas. Cara bayaran terhadap tender ialah apabila ia bernilai lebih daripada RM 50,000, maka kontraktor akan di bayar secara berperingkat-peringkat.

2. Sebut Harga.
Merupakan kontrak yang bernilai RM 200,000 ke bawah, ia merupakan projek yang kecil berbanding dengan tender. Cara bayaran sebut harga juga sama dengan cara bayaran tender iaitu untuk projek yang melebihi RM 50,000 maka kontraktor akan di bayar secara berperingkat.

3. Lantikan Terus
Lantikan terus merupakan satu sara yang di gunakan untuk menyiapkan sesuatu kerja pembinaan jika ia berada di dalam situasi kecemasan, contohnya kesuntukan masa dan melibatkan masalah yang perlu di atasi dengan segera. Kontraktor akan terus dilantik untuk membuat dan menyiapkan projek tersebut tanpa mengikut prosedur biasa iaitu melalui pembukaan tender atau sebut harga. Cara bayaran lantikan terus juga masih sama dengan cara bayaran kepada tender dan sebut harga.

Nota: Had kewangan di atas akan sentiasa di review dari semasa ke semasa. Sila dapatkan yang terkini.

No comments: